تبلیغات
♥...دنیای فرشته ها...♥ - حقیقت

♥...دنیای فرشته ها...♥

این خود واقعیه منه كه مینویسه...

حقیقت

بعضی آدم ها فقط ادای آدم بودن را در می آورند

حرف از صداقت می زنند و گاه گاهی مثال هایی از اعمال صادقانه شان

توقع راستی دارند و می شوند الهی راستی

مظلوم می شوند آنقدر دوست داشتنی جلوه می كنند ك دلت می خواهد تا ابد كنارت باشند

حتی اگر مال تو نبودند ،باشند ك از چشمه معرفتشان سیراب شوی

آنقدر معصوم میخندند و لبخندشان گیرا می شود ك می گویی بی گمان روزی فرشته ها هم آدم می شوند..

گاه وقتی هم تو را تا عرش بالا می برند ك ثابت كنند جای تو آن بالا بالاهاست

و تو پرواز روی ابرها را می آموزی

اما درست همان لحظه ك می آیی شك ها را از دلت پاك كنی

دقیقا همان قدمـِ اولـِ راهـِ اعتماد چهره ای جدید رو به رویت نمایان می شود

چیزی درست عكس تمام تصوراتی كه مدت ها برای ساختنش تلاش كرده ای

تصویرهایی كه به ناگهان قلمی سیاه روز و شبش را تاریك می كند

تا ب خودت می آیی چیزی جز كویری از خیال نمی یابی،كه سرابی زیبایش كرده بود

به خودت می آیی

می ترسی

اصلا باید ترسید

از تمام خیالهای پوچی ك انسان های پوچ تر برایت می سازند

باید ترسید و فقط دور شد

تا ب انتهای خیال -درست جایی ك واقعیتو رویا در هم می آمیزند- دوید

دستت را ب حقیقت گره كنی و بگذاری كه بیرونت كشد

باید ترسید

دور شد

دوید

تا به انتهای جاده ی خیال...

 

#مهدیه[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 11:46 ق.ظ ] [ شـاپرک ] [ نظرات() ]